Volvo FM9

Tungflak med kran. Byggd på lastväxlare. Flexibel med olika flak och kombinationer. Flaket kan läggas plant på mark för lastning av lågbyggda bilar och husbilar. Lastar upp till 330 cm högt på flaket. Lastkapacit om 9 ton. Sticka för bärgning av lastbil och buss. Utrustad med 3 vinschar och kran (17 tonmeter) som kan användas i kombination om så krävs. Kranen är mycket användbar vid texavåkningar i vajerräcke.

fordons fakta 5